Đầu tư

HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ PHẦN LAN – NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT
Thứ Tư, 02-12 2020
HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ PHẦN LAN – NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Nhằm hỗ trợ khách hàng tìm hiểu về Phần Lan, chính sách về đầu tư và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Phần Lan, Công ty TNHH Nordic Kivi tổ chức buổi Hội thảo Tư vấn Đầu tư với chuyên đề: Thị trường Đầu tư tại Phần Lan

Du học

Giáo Dục

Bài viết khác

Kiến thức du lịch

Tin tuyển dụng