HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ PHẦN LAN – NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Thứ Tư, 02-12 2020

Hội thảo chuyên đề

Cơ hội và thách thức

Những điều chưa biết về Đầu tư tại Phần Lan

Thời gian dự kiến: 19h15 – 21h15 Ngày 19/12/2020  

Chi phí tham dự: 750. 000/người

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nordic Kivi theo địa chỉ email info@nordickivi.com.

Xin vui lòng đăng ký trước ngày 09.12.2020 tại đây.