XE 7 CHỖ

Dịch vụ xe đưa đón khách hàng tại sân bay Helsinki

Dòng xe : Mercedes Benz top Level V class 6 chỗ

Nếu bạn có nhóm nhiều hơn chúng tôi cũng có thể sắp xếp xe .

Xe khám phá Helsinki, Espoo, Vanta tại Phần Lan (Hướng dẫn viên nói Tiếng Anh)

Dòng xe : Mercedes Benz top Level V class

Khu vực : Helsinki, Espoo, Vantaa

Nhóm : 6 người

Hướng dẫn viên : nói tiếng Anh

Xe khám phá Helsinki, Espoo, Vanta tại Phần Lan (Hướng dẫn viên người Việt)

Dòng xe : Mercedes Benz top level V class.

Khu vực : Helsinki, Espoo , Vantaa.

Nhóm : 2, 4, 5 người.

Hướng dẫn viên và tài xế người Việt.

XE 9 CHỖ

Mercedes Benz Sprinter

Dòng xe : Dòng xe Mercedes Benz Sprinter 9 chỗ

Nhóm : 8 người trở lên

XE 22 CHỖ

Mercedes Benz Sprinter

Dòng xe : Dòng xe Mercedes Benz Sprinter 22 chỗ

Nhóm : 8 người trở lên