THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA HỌC “TẮM NGÔN NGỮ” – THE LANGUAGE SHOWERING

Thứ Năm, 15-10 2020

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao kiến thức về công tác giảng dạy Ngoại Ngữ cho các học viên, Công ty TNHH Nordic Kivi kết hợp với EduEffect Phần Lan tổ chức khóa học trực tuyến “Tắm Ngôn Ngữ” (The Language Showering)